Мир Солнца

Котеджі Золотої Підкови

Деревяний будинок 11 бази Золота Підкова
Деревяний будинок 12 бази Золота Підкова


Альтанки Золотої Підкови


Наша адреса:

Закарпатська область,
Ужгородський район,
с. Андріївка,

zolota-pidkovka@ukr.net
Схема местонахождения


 


Наші партнёри:


Рейтинг туристических сайтов Украины. Відображено число відвідувачів сьогодні, середнє число відвідувачів за добу, оцінка сайту

Активный отдых. Пассажирские перевозки, байдарки, поход Крым, сплав на байдаркахACTIVE-рейтинг туристических сайтов. Туризм и отдых

Природні резервати державного значення

Природні резервати державного значення. Дана категорія об'єктів раніше відносилась до найбільш важливих природоохоронних територій Угорщини і частково забезпечувала охорону унікальних природних екосистем. Однак пізніше з розвитком природоохоронних концепцій було встановлено, що ширшу програму охорони природи можна забезпечити лише на базі територіально значних, належно організованих природоохоронних об'єктів, таких, як національні парки та ландшафтоохоронні райони. Тому деяка частина резерватів увійшла до їх складу. Тепер заново реорганізовуються державні резервати, які зберегли свою самостійність; управління і керівництво ними проводиться на основі нових концепцій, що вироблені для категорій вищого охоронного статусу. Нижче подається коротка характеристика важливіших резерватів Угорських Карпат, розташованих у напрямку з заходу на схід.

Іпойтарнопські палеонтологічні знахідки. На північний схід від міста Балашшадьярмат в долині ріки Іпой розташоване невелике прикордонне селище Іпойтарноц Поблизу пагорбів, які знаходяться недалеко від селища, в долині Чапош на площі 157 га були знайдені закам'янілі сліди доісторичних тварин і скам'янілий стовбур дерева. Наукова цінність цих палеонтологічних знахідок винятково велика. На кількох 100-метрових ділянках давньої прибережної території знайдені сліди викопних представників тропічної фауни (двох видів носорога, двох видів оленя, древнього вида слона, трьох видів викопних птахів). Серед деревних фоссильних рештків знайдені 46-метровий стовбур та листя древнього виду сосни (Pinuxylon tarnocziense Tuzson, Greguss). Вік знайдених скам'янілостей близько 23 млн років. Зараз у зв'язку з палеонтологічними дослідженнями території відвідування її поки що заборонено (Tasnadi, Kubacska, 1977). Вона взята під охорону в 1954 р. і знаходиться у віданні Державного відомства по охороні природи і навколишнього середовища.

Шалговар та його околиці. Цінна ботанічна історична пам'ятка (129 га) знаходиться у віданні Егерської державної лісовпорядчої організації. Гора Шалгогедь (625 м) являє собою покритий скельними степовими угрупованнями базальтовий конус, розміщений на плато Медвеш поряд з м. Шалготарьян. На її вершині збереглись руїни фортечного замку XIV ст., звідки відкривається чудова панорама на мальовничі, вкриті лісами гори Караїч, Чергат, Матру, Бюкк.

Деньдєшська гора Шар. Складена андезитами гора Шар (500 м) площею 186 га розташована на схід від м. Дєньдєш і відноситься до гірської системи Матра. Клімат тут континентальний, напіваридний, що позначилося і на грунтотворчому процесі (буроземи, чорноземні буроземи, чорноземи, ерубазові грунти). У минулому ця територія була зайнята багатим на континентальні, понтичні та субсередземноморські види паннонським лісостепом та дібровами. Зараз гора Шар майже суцільно вкрита виноградниками, лише на вершині і частково на схилах та скелястих стрімчаках збереглась первинна природна рослинність. Цінними природними угрупованнями є діброва з дубів австрійського і скельного, діброва з дуба пухнастого (Corno-Quercetum), різноманітні степові асоціації (Stipetum tirsae, Pulsatillo-Festucetum rupicolae), зарості мигдалю низького (Amygdaleturn nanae), відкриті скельні галявинки (Poetum pannonicae).

В сухих ксеротермних степових ценозах, скельних галявинках збереглись рідкісні й такі, що знаходяться під загрозою зникнення, види - ендемічний очиток Гіллебранда (Sedum hillebrandii), понтичний елемент флори - чина бліда (Lathyrus pallescens), відома для Угорських Карпат тільки з цього резервату (Mathe, Kovacs, 1962). Заслуговують на увагу й інші рідкісні види - вишня кущова (Cerasus fruticosa), іллірійсько-паннонський елемент - громовик Візіані (Onosma visianii), смовдь ельзаська та лікарська (Peucedanum alsaticum, P. officinale), середземноморський вид - подорожник сріблястий (Plantago argentea).

Фауна резервата вивчена ще недостатньо. На даний час виявлені види метеликів, які знаходяться під охороною - Coliss croceus, Zeryntha polyxena, Eriogaster catax. Вони спостерігаються в основному в околицях озерця Сент-Анна, що розташоване на північному боці гори і періодично пересихає.

Широкське сфагнове болото Ніреш. Розташоване на площі 26 га в околицях селища Широк на горі Дарно серед дубових та грабово-дубових лісів. Болото утворилось у результаті природної запруди долини, в кінці плейстоцену. Центральна випукла його частина вкрита сфагновим килимом (Eriophoro vaginato-Sphagnetum, Carici lasiocarpae - Sphagnetum), оточена осочниками та заболоченими вербняками (Calamagrosti-Salicetum cinereae). Реліктовими видами резервату є сфагнові мохи (Sphagnum recurvum, S. palustre,4S. subsecundum, S. magellanicum), береза пухнаста (Betula pubescens), пухівка піхвова (Eriophorum vaginatum), осока пухнатоплода (Carex lasiocarpa). Ніреш - найбільш південне сфагнове болото Західних Карпат. Його відвідування дозволено в першу чергу з науковою та дидактичною метою (Kovacs, 1958).

Керечендський ліс. На південний схід від гір Матра, поряд з селом Кереченд і річечкою Лашко, розташований своєрідний дендрологічно багатий резерват. Детальні ценологічні дослідження дали змогу встановити колишній видовий склад дібров резервату на лесових породах. Ще на початку першого тисячоліття ці діброви займали великі простори. З часом вони трансформувались у сільськогосподарські угіддя, лише в деяких місцях залишились реліктові деревостани.

Цей континентальний тип лісу Б. Зойомі (Zolyomi, 1936) назвав "лесовою" дібровою з підліском з клена татарського (Aceri tatarico-Quercetum). Видовий склад її представлений гірськими та алфельдськими лісостеповими видами. Деревний ярус утворений дубами звичайним, австрійським, скельним і пухнастим та їх гібридними формами, а також кленом польовим (Acer campestre). У чагарниковому ярусі панує клен татарський (Acer tataricum). Трав'яний ярус утворюють монтанні елементи - жовтець золотистий (Ranunculus auricomus), дзвоники персиколисті (Campanula persicifolia), живокіст бульбистий (Symphytum tuberosum) та інші, а також лісостепові види - ясенець білий (Dictamnus albus), залізняк бульбистий (Phlomis tuberosa), півники рябі (Iris variegata). Узлісся і галявини прикрашають мальовничі килими, утворені степовими видами - смовдю лікарською (Peucedanum officinale), полином понтійським (Artemisia pontica). Поряд з резерватом зберігся цікавий профіль стародавнього гляціального грунту з солефлюкцією. Територія резервату використовується з науково-дослідною та лікувальною метою.

Селешкейський ліс. На похилому схилі гори Шикгедь між м. Егер та селом Носвай, в Селешкейському лісі охороняється резерват площею 64 га, призначений для проведення наукових досліджень за програмою МАБ на стаціонарі "Проект Шикфекут". Лісові формації представлені найбільш поширеними в Угорщині типами дібров з дубів австрійського та скельного. В резерваті досліджуються структурно-функціональні особливості екосистем дубового лісу, за допомогою комп'ютерної техніки вивчаються кругообіг речовин і вологи та потік енергії. Координатор і організатор цих комплексних досліджень, в яких беруть участь 73 співробітники з 23 установ, є кафедра екології Дебреценського університету ім. Л. Кошута. Перший етап досліджень уже завершено. Другий етап пов'язаний з вивченням впливу антропогенного фактора на навколишнє середовище, зокрема, досліджується вплив суцільних рубок на певній ділянці лісового ценоза. "Проект Шикфекут" відомий у міжнародному масштабі, він є важливою вітчизняною базою біологічних та екологічних досліджень (Jakucs, 1978, 1985) (рис. 23).

Самоляйські "скелі-вулики". Резерват площею 5 га розташований на схід від Егера, в долині ріки Гор, неподалік від селища Самойя, відкритий для вільного відвідування. Він підпорядкований Бюккському національному парку. Природними цінностями резервату є конусоподібні "скелі-вулики", які утворились з ріолітового туфа в результаті ерозії. У IX-XIV ст. люди вирізували в цих скелях невеликі ніші, куди помішували сім'ї диких бджіл. Звідси походить народна назва цих творінь, подібні до яких форми відомі на Ватіканському півострові. Можливо, що сюди переселився у IX ст. один з балканських народів, що називались агріанами і займались садівництвом, виноградництвом і бджільництвом. Цьому народові приписують заснування міста Егера (Агрія).

Біологічний стаціонар Шикфекут
Рис. 23. Біологічний стаціонар "Шикфекут" де ведуться дослідження по Міжнародній Програмі "Людина і біосфера". Фото М. Нодя.

Келемерські сфагнові болота Могош, Кіш-Могош і Надь-Могош. Це дуже цінні добре вивчені сфагнові болота Угорських Карпат. Вони розташовані на Північно-Боршодському (Торнайському) карсті поблизу селища Келемер в улоговині, яка утворилась внаслідок зсуву. Тут збереглися реліктові види та рослинні угруповання льодовикового періоду. Територія площею 5 га взята під охорону ще у 1951 p., а недавно розширена за рахунок охоронної зони. Відвідування резервату можливе лише за особливим дозволом. Для верхового болота характерними є асоціації Eriophoro vaginato-Sphagnetum, Carici lasiocarpae-Sphagnetum, Calamagrosti-Salicetum cinereae. Тут збереглись реліктові види - пухівка піхвова (Eriophorum vaginatum), осока пухнатоплода (Carex lasiocarpa), береза пухнаста (Betula pubescens), росичка круглолиста (Drosera rotundifolia), щитник гребенястий (Dryopteris cristata), угруповання сфагнових мохів (Sphagum palustre, S. recurvum, S. magellanicum, S. teres), які становлять для Угорщини великий ботанічний інтерес. Б. Зойомі (Zolyomi, 1931) провів ценологічні дослідження, картування та спорово-пилковий аналіз цих боліт, що дало змогу встановити характерні риси історичного розвитку клімату та рослинності в льодовиковий період. Під час досліджень динаміки рослинного покриву (Czenthe, 1982) виявилось, що найбільш цінним реліктовим угрупованням загрожує наступ лісу й очеретових заростей. У зв'язку з цим спеціалісти запропонували знищити малоцінні зарості, провести обережно прорідження деревостанів і підтримувати відповідний рівень ґрунтових вод.

Місцезнаходження викопних рудабанъсъких гомінід рудапітека (Rudapithecus hungaricus). Розташоване на площі 2,9 га в околицях селища Рудабаня в районі Північно-Боршодського (Торнайського) карета. В 1977 р. територія отримала охоронний статус і підпорядкована Музею гірничорудної справи та мінералогії. Відвідування резервату дозволяється лише в формі екскурсії в супроводі спеціаліста. З перекриваючої породи рудабаньської копальні у 1967 р. добули щелепу гомінід, вік якої 8-10 млн років. Потім знайшли ще понад 100 останків костей, на основі яких можна було реконструювати трьох вимерлих гомінід (викопних людиноподібних мавп). Найважливішим з них є всесвітньо відомий рудапітек (Rudaphitecus hungaricus) - один з представників групи викопних гомінід, яка означала найбільш ранню стадію еволюції мавпи у людину. Реконструкція знайдених тварин і залишків рослин дала змогу описати оточуючий гомінід світ живої природи. Дослідження у цьому напрямку продовжуються.

Фюзеррадваньський палацовий дендропарк. На східній окраїні Земпленських гір між населеними пунктами Палгаза і Фюзеррадвань створена мальовнича алея величних старих сосен звичайної та чорної. У селищі Фюззеррадвань на площі 140 га розташований відомий дендропарк, який у 1975 р. отримав статус заповідного об'єкта і підпорядкований Боршодському лісгоспу. Охорону здійснюють також селищна рада та обласна лікарня. Дендропарк розміщується на південному відрозі гори Коромгедь, яка стала відомою завдяки добуванню каоліну. Він був створений ще у XIX ст. як мисливський парк. У дендропарку налічується 146 видів і форм місцевих та екзотичних порід дерев. Заслуговують на увагу 250-річні дуби скельні та платани (Platanus acerifolia). До особливо рідкісних видів належать еводія китайська (Evodia hupehensis), ялиця одноколірна (Abies concolor), сосна гімалайська (Pinus excelsa), криптомерія японська (Cryptomeria japonica) та ін. Ця цінна пам'ятка садово-паркового мистецтва має важливе дендрологічне та ландшафтно-естетичне значення.

Джерело: Стойко С., Гадач Е., Шимон Т., Михалик С. Заповідні екосистеми Карпат. - Львів: Світ, 1991. - 248 с. (подані матеріали можливо використовувати лише для ознайомлення. Шукайте книжку у книжковиз магазинах)

Передмова
1. Екологічна і біогеографічна характеристика Карпат
Західні Карпати
Східні Карпати
Південні Карпати
2. Історія та організаційна структура охорони природи в Карпатах
2.1. Історичний огляд природоохоронних заходів
2.2. Організаційна структура охорони природи в країнах, на території яких розташовані Карпати
3. Наукове визначення різних типів заповідних екосистем
4. Екосистеми Карпат
4.1. Чехо-словацькі Карпати
Татранський національний парк (ТАНАП)
Пієнінський національний парк
Національний парк Низькі Татри
Національний парк Мала Фатра
Охоронна ландшафтна область "Бескиди"
Охоронна ландшафтна область Малі Карпати
Охоронна ландшафтна область Білі Карпати
Охоронна ландшафтна область Велика Фатра
Охоронна ландшафтна область Гірська Орава
Охоронна ландшафтна область Штіавницьке Горбогір'я
Охоронна ландшафтна область Муранська Планина
Охоронна ландшафтна область Поляна
Охоронна ландшафтна область Словацький рай
Охоронна ландшафтна область Вигорлат
Охоронна ландшафтна область Східні Карпати
4.2. Польські Карпати
Баб'є-Гурський біосферний заповідник
Татранський національний парк
Горчанський національний парк
Пієнінський національний парк
Бещадський національний парк
Інші охоронні території
4.3. Угорські Карпати
Бюккський національний парк
Агтелекський біосферний заповідник
Рослинність
Голлокейський ландшафтоохоронний район
Лазберцький ландшафтоохоронний район
Берженьський ландшафтоохоронний район
Земпленський ландшафтоохоронний район
Природні резервати державного значення
Токайсько-Бодрогзугський ландшафтоохоронний район
4.4. Українські Карпати
Угольсько-Широколужанський заповідний масив
Хустський заповідний масив "ДОЛИНА НАРЦИСІВ"
Карпатський національний парк
Національний парк "Синевир"
Інші важливіші природоохоронні території
Національний парк "Українські Бескиди"
4.5. Румунські Карпати
Біосферний заповідник Ретезат
Бучеджські гори і природні резервати на їх території
5. Міжнародний біосферний заповідник у Бескидах (проект) та його значення для природоохоронного співробітництва
6. Поліфункцюнальне значення заповідних екосистем та оптимізація їхнього охоронного режиму
Післямова

ФОТО ЦІНИ КОНТАКТИ КОТЕДЖІБасейн Золота Підкова (Золотая Подкова)

Фотографії туристичної бази Золота Підкова


Відпочинок у Карпатах у Золотій Підкові Альтанки туристичної бази Золота Підкова Ресторан туристичної бази Золота Підкова Дозвілля туристичної бази Золота Підкова Ціни туристичної бази Золота Підкова Контакти туристичної бази Золота Підкова Котеджі туристичної бази Золота Підкова