Мир Солнца

Котеджі Золотої Підкови

Деревяний будинок 11 бази Золота Підкова
Деревяний будинок 12 бази Золота Підкова


Альтанки Золотої Підкови


Наша адреса:

Закарпатська область,
Ужгородський район,
с. Андріївка,

zolota-pidkovka@ukr.net
Схема местонахождения


 


Наші партнёри:


Рейтинг туристических сайтов Украины. Відображено число відвідувачів сьогодні, середнє число відвідувачів за добу, оцінка сайту

Активный отдых. Пассажирские перевозки, байдарки, поход Крым, сплав на байдаркахACTIVE-рейтинг туристических сайтов. Туризм и отдых

Пієнінський національний парк

Пієнінський національний парк. Географічне положення. Гірський масив Пієнін розташований у вигляді слабовипуклої дуги на межі між Чехо-Словаччиною і Польщею. Його перетинає ріка Дунаєць, яка утворює у вапнякових породах мальовничі ущелини. Для охорони унікальної кальцефільної флори і рослинності, багатої фауни, а також оригінальних ландшафтів в 1967 р. створено в словацькій частині Пієнін національний парк на площі 21 тис. га. Він розташований між населеними пунктами Червоний Клаштор, Великий Липник, Страняни і безпосередньо межує з Польським Пієнінським національним парком, утворюючи оригінальний двопартитний природоохоронний територіальний комплекс.

Геологічна і геоморфологічна будова. На території парку переважають мезозойські вапняки, в результаті вивітрювання яких виникли масивні, дуже мальовничі скельні утворення. Частково зустрічаються і флішові породи. Найвища точка Словацьких Пієнін - вершина На Плашну - досягає 891 м.

Грунти. Переважають грунти, утворені на вапняках та інших породах, багатих на кальцій. Найбільш поширеними є різної потужності рендзини. На флішових породах сформовані буроземні грунти - світло-сірі, сірі та темні.

Кліматичні умови. Верхня частина Пієнін розташована в зоні холодного клімату (X 5 за Квіттом). Протягом року тут буває 10- 30 теплих днів, 100-120 днів з температурою 10° С і більше, 140- 160 з мінусовою температурою. Середня температура січня мінус 5-6° С, липня - 14-15° С. Протягом вегетаційного періоду випадає 500-600 мм опадів, а взимку - 350-400 мм. Передгірська частина парку розташована в зоні помірно-теплого клімату (ПТ І) з 20-30 теплими днями, 120-140 днями з температурою 10° С і більше і 40-50 морозними днями. Середня температура січня мінус 5- 6° С, липня - 15-16° С. Протягом вегетаційного періоду випадає 500-600 мм опадів, а зимою - 300-350 мм.

Рослинні ступені. Біля підніжжя гір на більш потужних грунтах раніш були поширені ялицево-букові ліси (Abieto-Fagetum Klika) та осередки реліктових липняків (Aceri-Tilietum Faber), які з часом на більшій території замінені переважно смерековими культурами. На важкодоступних схилах збереглись кам'янисті морфи яворників (Aceretum pseudoplatani) з такими характерними для них петрофільними видами, як листовик сколопендровий (Phyllitis scolopendrium), багаторядник шипуватий (Polystichum lobatum), місцями лунарія оживаюча (Lunaria rediviva). На більш пологих схилах сформований рослинний ступінь букових лісів.

Флора. У відкритих скельних угрупованнях парку існують сприятливі екологічні умови для збереження ендемів, серед яких найцікавіша - хризантема Завадського (Chrysanthemum zawadskyi subsp. zawadskyi). На вапнякових схилах поширені такі карпатські ендеми, як кардамінопсис Борбаса (Cardaminopsis borbasii), сольданела карпатська (Soldanella carpatica), жовтушник Віттмана (Erysimum wittmanii), зубниця залозиста (Dentaria glandulosa).

Про флорогенетичні зв'язки Пієнін з Східними Карпатами, Балканами і частково Альпами свідчить наявність таких видів, як скополія карніолійська (Scopolia carniolica), вероніка кропиволиста (Veronica urticifolia), апозеріс смердючий (Aposeris foetida) та ін.

Рослинність. На території парку переважають лісові формації неморального типу. Найбільш поширені бучини союзу Fagion. Цікаві у фітоценотичному відношенні скелясті і щебенисті схили, на яких сформовані скельні фітоценози, що відносяться до реліктових борів, та петрофільні трав'янисті угруповання. Останні можна включити в союзи Seslerio-Asterion alpini і Calamagrostion variae.

Фауна. У складі фауни парку виявлено ряд рідкісних видів. Наприклад, тут можна зустріти видру (Lutra lutra), з птахів - лелеку чорного (Ciconia nigra), дрозда білозобого (Turdus torquatus), мухоловку (Muscicapa hypoleuca) та ін. Під загрозою знаходиться популяція аполона-парусника (Parnasius apollo). Цей декоративний метелик часто стає здобиччю колекціонерів. До рідкісних видів відносять також кобилок - Isophya pyrenaea і Pholidoptera aptera slovaca. Про зоогеографічні зв'язки з західнокарпатською фауною свідчить наявність таких слимаків, як Trichia lubomirskii, T. villosula, Helicigona rosmassleri.

Природні резервати. Для охорони унікальних пієнінських екосистем та їх оригінальної флори і фауни на території парку створено декілька резерватів.

"Галиговські скелі" (80,8 га). Відзначаються наявністю мальовничих скельних "веж" і схилів. Тут є цікава печера "Аксамитка", в якій виявлений рідкісний вид летючих мишей - Miniopterus schreibersii. На вапнякових породах ростуть сон слав'янський (Pulsatilla slavica), кернера скельна (Kernera saxatilis) та інші рідкісні види.

"Перевал Дунайця" (365,2 га). Утворює заповідне ядро парку. 'Над меандрами Дунайця збереглись різнотравні бучини з лунарією оживаючою. На скелях ростуть пієнінський ендем хризантема Завадського і такі рідкісні види, як гусимець пієнінський (Arabis pieninica), гвоздика блискуча (Dianthus nitidus), сеслерія голуба (Sesleria coerulea). Тут виявлено єдиний у республіці локалітет яловцю козачого (Juniperus sabina) *. З рідкісних птахів у резерваті поширені орел крикливий і строкатий кам'яний дрізд.

* Третинний релікт яловець козачий знайдений С. Стойко (1960) на вапнякових скелях Пієнінської гряди в Угольському масиві Карпатського заповідника.

"Перевал Лісовий потік - Кач" (29,5 га). Розташований у Лубівнянській верховині, відзначається своєрідними скельними ландшафтами з подібною до згаданих резерватів рідкісною флорою і фауною.

Науково-природниче і соціальне значення. Завдяки наявності вапняків Пієнінської гряди національний парк становить особливий екологічний і біогеографічний інтерес, оскільки сприяє збереженню оригінальної кальцефільної флори і рослинності, а також рідкісних видів тварин. Цікаві скельні ландшафти приваблюють сюди велику кількість відвідувачів.

Туристичне, рекреаційне і дидактичне значення. Найбільш цікаве для туристів плавання на плотах по Дунайцю. Парк часто відвідують спортсмени-каноїсти. Парк цікавий і в історичному плані. В ньому реставровано монастир, побудований ще в XIV ст. в селі Червоний Клаштор.

Організація в Пієнінах, як і в Високих Татрах, суміжного словацького і польського національних парків - хороший приклад міждержавного співробітництва у справі охорони унікальних гірських систем Карпат.

Джерело: Стойко С., Гадач Е., Шимон Т., Михалик С. Заповідні екосистеми Карпат. - Львів: Світ, 1991. - 248 с. (подані матеріали можливо використовувати лише для ознайомлення. Шукайте книжку у книжковиз магазинах)

Передмова
1. Екологічна і біогеографічна характеристика Карпат
Західні Карпати
Східні Карпати
Південні Карпати
2. Історія та організаційна структура охорони природи в Карпатах
2.1. Історичний огляд природоохоронних заходів
2.2. Організаційна структура охорони природи в країнах, на території яких розташовані Карпати
3. Наукове визначення різних типів заповідних екосистем
4. Екосистеми Карпат
4.1. Чехо-словацькі Карпати
Татранський національний парк (ТАНАП)
Пієнінський національний парк
Національний парк Низькі Татри
Національний парк Мала Фатра
Охоронна ландшафтна область "Бескиди"
Охоронна ландшафтна область Малі Карпати
Охоронна ландшафтна область Білі Карпати
Охоронна ландшафтна область Велика Фатра
Охоронна ландшафтна область Гірська Орава
Охоронна ландшафтна область Штіавницьке Горбогір'я
Охоронна ландшафтна область Муранська Планина
Охоронна ландшафтна область Поляна
Охоронна ландшафтна область Словацький рай
Охоронна ландшафтна область Вигорлат
Охоронна ландшафтна область Східні Карпати
4.2. Польські Карпати
Баб'є-Гурський біосферний заповідник
Татранський національний парк
Горчанський національний парк
Пієнінський національний парк
Бещадський національний парк
Інші охоронні території
4.3. Угорські Карпати
Бюккський національний парк
Агтелекський біосферний заповідник
Рослинність
Голлокейський ландшафтоохоронний район
Лазберцький ландшафтоохоронний район
Берженьський ландшафтоохоронний район
Земпленський ландшафтоохоронний район
Природні резервати державного значення
Токайсько-Бодрогзугський ландшафтоохоронний район
4.4. Українські Карпати
Угольсько-Широколужанський заповідний масив
Хустський заповідний масив "ДОЛИНА НАРЦИСІВ"
Карпатський національний парк
Національний парк "Синевир"
Інші важливіші природоохоронні території
Національний парк "Українські Бескиди"
4.5. Румунські Карпати
Біосферний заповідник Ретезат
Бучеджські гори і природні резервати на їх території
5. Міжнародний біосферний заповідник у Бескидах (проект) та його значення для природоохоронного співробітництва
6. Поліфункцюнальне значення заповідних екосистем та оптимізація їхнього охоронного режиму
Післямова

ФОТО ЦІНИ КОНТАКТИ КОТЕДЖІБасейн Золота Підкова (Золотая Подкова)

Фотографії туристичної бази Золота Підкова


Відпочинок у Карпатах у Золотій Підкові Альтанки туристичної бази Золота Підкова Ресторан туристичної бази Золота Підкова Дозвілля туристичної бази Золота Підкова Ціни туристичної бази Золота Підкова Контакти туристичної бази Золота Підкова Котеджі туристичної бази Золота Підкова