Мир Солнца

Котеджі Золотої Підкови

Деревяний будинок 11 бази Золота Підкова
Деревяний будинок 12 бази Золота Підкова


Альтанки Золотої Підкови


Наша адреса:

Закарпатська область,
Ужгородський район,
с. Андріївка,

zolota-pidkovka@ukr.net
Схема местонахождения


 


Наші партнёри:


Рейтинг туристических сайтов Украины. Відображено число відвідувачів сьогодні, середнє число відвідувачів за добу, оцінка сайту

Активный отдых. Пассажирские перевозки, байдарки, поход Крым, сплав на байдаркахACTIVE-рейтинг туристических сайтов. Туризм и отдых

Інші охоронні території

Інші охоронні території. За станом на 1983 р. у Польських Карпатах організовано 76 резерватів природи загальною площею 3040 га. Адміністративно вони підпорядковані місцевим органам, тобто воєводським (обласним) консерваторам природи. Залежно від Характеру заповідних екосистем резервати можна поділити на декілька груп, (табл. 2).

Нижче описані створені у повоєнні роки найцікавіші у природоохоронному відношенні об'єкти.

Лісовий резерват "Койце" (14,8 га). Охороняється змішаний лісовий фітоценоз з липою серцелистою (Tilia cordata). У трав'яному покриві рідкісні види - гакветія коручковидна (Haquetia epipactis), цибуля ведмежа (Allium ursinum) та ін.

Флористичний резерват "Міський ліс над Куньцувкою" (7 га). Охороняється локалітет з гакветією коручковидною.

Таблиця 2.

Резервати природи в Польських Карпатах

Категорія резерватів Головний охоронний об'єкт Кількість

резерватів,

шт. Загальна

площа,

га
Лісові Лісові біогеоценози 36 1744
Ландшафтні Весь ландшафт з усіма його елементами 18 1014
Флористичні Місцезнаходження рідкісних видів рослин 8 91
Неживої природи Різні об'єкти неживої природи (геологічні відслонення, цікаві скелі тощо) 7 59

Цікаві торфовища Біогеоценози торфовищ 5 97
Орнітологічні Стації рідкісних видів птахів 1 17
Гідрологічні Водні екосистеми (джерела, потоки) 1 18
Разом: - 76 3040

Лісовий резерват "Задній гай" (6,4 га). Природна популяція третинного релікта тиса ягідного (Taxus baccata).

Флористичний резерват "Гора Тул" (13 га). Охороняється змішаний лісовий фітоценоз та луки з ясенцем білим (Dictamnus albus) і наявністю 20 представників родини орхідних - Cypripedium calceolus, Platanthera bifolia, Gymnadenia conopsea, Cephalanthera longifolia, Orchis militaris, O. ustulata, O. mascula, O. morio, O. sambucina, O. tridentata.

Гідрологічний резерват "Висла" (17,6 га). Багаті на форель (Salmo trutta m. fario) локалітети в потоках Білої і Чорної Виселки. В околицях природні, місцями корінні деревостани карпатської бучини та ялицевих і ялицево-смерекових борів.

Ландшафтний резерват "Схил Шиндзельний" (55 га). Охороняються природні фітоценози карпатської бучини з домішкою явора, ялиці, смереки. Багата фауна лісових тварин (борсук, козуля, куниця лісова, олень).

Ландшафтний резерват "Бараня Гура" (383 га). Розташований в межах 840-1220 м н. р. м., охоплює витоки Вісли під вершиною однойменної гори в Силезькому Бескиді. Охороняються корінні типи лісу бучини карпатської (Dentario glandulosae-Fagetum), ялицево-смерекового бору (Abieti-Piceetum montanum) та високогірського смерекового бору (Piceetum tatricum). Тут поширені рідкісні монтанні види рослин - зубниця дев'ятилиста (Dentaria eneaphyllos), сугайник австрійський (Doronicum austriacum), чемериця Лобеля (Veratrum lobelianum) та тварин - глухар (Tetrao urogallus), тетерук (Tetrastes bonasia), зимородка (Alcedo atthis), соня (Glis glis), борсук (Meles meles) та ін.

Лісовий резерват "Під Рисянкою" (27,5 га). В межах висот 950-1170 м н. р. м. охороняються рештки 180-220 річних букових і смерекових пралісів та локалітети рідкісних рослин - тоції альпійської (Tozzia alpina) та ін. В лісових масивах зустрічаються глухар, кіт лісовий та інші рідкісні звірі.

Ландшафтний резерват ім. проф. Зенона Клеменсовича (58,7 га). Створений для охорони смерекового бору, розташованого в нижньо-монтанному поясі. Місцезростання рідкісних гірських видів - фіалки двоквіткової (Viola biflora), кортузи Маттіоли (Cortusa matthioli).

Ландшафтний резерват "Замок над Рабою" (1,35 га). Руїни серед-ньовікового оборонного замку з прилеглим до нього на горі змішаним лісом.

Геологічний резерват "Скалка Рогозницька" (0,26 га). Оригінальна вапнякова скеля із скам'янілими рештками верхньоюрської фауни.

Геологічний резерват "Любонь Великий" (11,8 га). Флішова складка з чисельними формами оригінальної конфігурації.

Резерват торфяного болота "Бір на Червоному" (42,4 га). Верхове торфовище у міжгірному котлі (610 м), яке заросло сосновим бором (Vaccinio uliginosi-Pinetum) та гірською сосною (Pinus mugo).

Лісовий резерват "Модрини" (10,4 га). Зберігся фітоценоз ендемічної для Карпат модрини польської (Larix polonica).

Ландшафтний резерват "Клодне над Дунайцем" (89 га). Мальовничий злом ріки Дунаєць через Бескид Сондецький. Тут збереглись різноманітні типи лісу - липово-грабовий груд (Tilio-Carpinetum), бучина карпатська, кисла бучина гірська. Виявлено локалітети рідкісних видів рослин - відкасника довголистого (Carlina longifolia) та орхідних Orchis maculata, О. mascula, Gymnadenia conopsea, Platanthera bifolia. Охороняються біотопи видри (Lutra lutra).

Ландшафтний резерват "Ущелина Гомоле" (58,6 га). Вапнякові стрімчаки в Малих Піенінах з ксеротермними рослинними угрупованнями, локалітетами південно-європейських видів ентомофауни. Осередок тиса ягідного.

Ландшафтний резерват "Біла Вода" (33,7 га). Оригінальна в геоморфологічному відношенні долина потока з локалітетами реліктових високогірських рослин - дріади восьмипелюсткової (Dryasoctopetala), трищетинника альпійського (Trisetum alpestre), скереди Жакена (Crepis jacquinii).

Лісовий резерват "Біловодська гора над Дунайцем" (67,7 га). Гора з відслоненням порід, що містять вуглекислий кальцій, покрита буковими, грабово-липовими лісами з участю береки (Sorbus torminalis) та теплолюбних рослин - горлянки женевської (Ajuga genevensis), роману красильного (Anthemis tinctoria), квітучого плюща (Hedera helix).

Лісовий резерват "Тиси в Могильні" (34,4 га). Популяція тиса ягідного (кілька сот особин), що збереглася в ялицевому лісі.

Геологічний резерват "Діаволові скелі" (16,1 га). Виходи пісковиків оригінальної форми та печера типу ущелини, в якій живе кілька видів летючих мишей.

Лісовий резерват "Липовий ліс Оброжиска" (35,5 га). Єдиний у Польських Карпатах локалітет липового лісу (Tilio-Carpinetum) (110-250 р), що є реліктом післяльодовикового кліматичного оптимуму.

Ландшафтний резерват "Конфедерацькі окопи" (2,6 га). Історичні місця воєнних подій XVIII ст.

Лісовий резерват "Кретувки" (95,9 га). Цікавий локалітет тиса ягідного (близько 400 50-250-річних і більше років дерев), що росте у мішаному лісі.

Флористичний резерват "Зелена вільха в Стенжиці" (1,8 га). Охороняється місцезростання зеленої вільхи (душекії) на низькому гіпсометричному рівні (675 м).

Лісовий резерват "Бещадська пуща над Саном" (498,8 га). Найкраще збережені в Польських Бещадах букові праліси з багатою фауною - ведмідь, рись, дикий кіт, беркут тощо.

Лісовий резерват "Біля джерел Солінки" (345 га). Корінні карпатські букові й яворові ліси з 400-річними ялицями. Добре збереглась верхня межа букового лісу у вигляді криволісся. У пралісах багата фауна - бурий ведмідь, рись, пугач, неясить тощо. В субальпійському PC рідкісні види рослин - тоція альпійська (Tozzia alpina), осот Вальдштейна (Cirsium waldsteinii), чемериця біла (Veratrum album) та ін.

Лісовий резерват "Береза темна в Речполю" (2,7 га). Локалітет рідкісного виду берези (Betula obscura).

Флористичний резерват "Полонини Мала і Велика Равка" (52,2 га). Високогірські трав'яні угруповання та криволісся душекії зеленої (Pulmonario-Duschekietum) на західній межі її зростання. Місцезростання ряду високогірських видів - черемхи скельної (Padus avium ssp. petraea) та східнокарпатських рослин - аконіта волотистого (Асоnіtum paniculatum), молочаю карпатського (Euphorbia carpatica). Високогірську фауну представляють птахи - завирушка альпійська (Prunella collaris) та ряд безхребетних.

Флористичний резерват "Винна Гура" (0,1 га). Це локалітет рідкісних ксеротермних видів. На території лісового передгір'я Карпат тут ростуть вишня кущова (Cerasus fruticosa), дорікніум шовковистий (Dorycnium sericeum), конюшина панонська (Trifolium pannonicum), шипшина французька (Rosa gallica).

Крім резерватів природи в Польських Карпатах взято під охорону за станом на 1982 р. 1008 пам'яток природи. Ці вікові дерева та їх біогрупи, цікаві алеї (22) та парки (22), льодовикові валуни (8), оригінальні скелі (17), геологічні відслонення (3), печери(3), гідрологічні пам'ятки та інші природоохоронні об'єкти.

У даний період у Польських Карпатах охороняється 4693 особини вікових дерев, в тому числі 1017 шт. дубів звичайного та скельного (Quercus robur, Q. petraea), 1329 лип (Tilia cordata, Т. platyphyllos), 62 буки (Fagus sylvatica), 240 яворів (Acer pseudoplatanus), 177 тисів (Taxus baccata), 30 каштанів (Aesculus hippocastanum), 133 акації (Robinia pseudoacacia) та ін.

Карпатський регіон займає 6% території Польщі (19 500 км2). Сьогодні площа заповідних екосистем різних категорій становить 2% території Польських Карпат, в тому числі площа національних парків- 1,91%, а резерватів природи - 0,16%. Враховуючи науково-природниче та соціальне значення незайманих ландшафтів гірського масиву, ця площа дуже мала, а заповідні об'єкти роз'єднані. У майбутньому планується збільшити площу заповідних територій до 4- 5% загальної площі Польських Карпат. Планується розширення вже існуючих національних парків та резерватів природи і об'єднання їх у більші охоронні комплекси. З метою збереження природних гірських ландшафтів та раціонального використання туристичного і рекреаційного потенціалу Карпат проектується створення 10 ландшафтних парків. В останні роки вже були створені два ландшафтні парки - Живецький у Бескидах, Силезький та Попрадський у Бескиді Сондецькому. У фазі проектування є також створення зон охоронних ландшафтів, які будуть включати біля 50% території Польських Карпат. Таким чином, передбачається охопити системою різних форм охорони біля 70% усієї їх площі. Такі природоохоронні заходи дозволяють надійно підтримувати екологічний баланс в Польських Карпатах.

Джерело: Стойко С., Гадач Е., Шимон Т., Михалик С. Заповідні екосистеми Карпат. - Львів: Світ, 1991. - 248 с. (подані матеріали можливо використовувати лише для ознайомлення. Шукайте книжку у книжковиз магазинах)

Передмова
1. Екологічна і біогеографічна характеристика Карпат
Західні Карпати
Східні Карпати
Південні Карпати
2. Історія та організаційна структура охорони природи в Карпатах
2.1. Історичний огляд природоохоронних заходів
2.2. Організаційна структура охорони природи в країнах, на території яких розташовані Карпати
3. Наукове визначення різних типів заповідних екосистем
4. Екосистеми Карпат
4.1. Чехо-словацькі Карпати
Татранський національний парк (ТАНАП)
Пієнінський національний парк
Національний парк Низькі Татри
Національний парк Мала Фатра
Охоронна ландшафтна область "Бескиди"
Охоронна ландшафтна область Малі Карпати
Охоронна ландшафтна область Білі Карпати
Охоронна ландшафтна область Велика Фатра
Охоронна ландшафтна область Гірська Орава
Охоронна ландшафтна область Штіавницьке Горбогір'я
Охоронна ландшафтна область Муранська Планина
Охоронна ландшафтна область Поляна
Охоронна ландшафтна область Словацький рай
Охоронна ландшафтна область Вигорлат
Охоронна ландшафтна область Східні Карпати
4.2. Польські Карпати
Баб'є-Гурський біосферний заповідник
Татранський національний парк
Горчанський національний парк
Пієнінський національний парк
Бещадський національний парк
Інші охоронні території
4.3. Угорські Карпати
Бюккський національний парк
Агтелекський біосферний заповідник
Рослинність
Голлокейський ландшафтоохоронний район
Лазберцький ландшафтоохоронний район
Берженьський ландшафтоохоронний район
Земпленський ландшафтоохоронний район
Природні резервати державного значення
Токайсько-Бодрогзугський ландшафтоохоронний район
4.4. Українські Карпати
Угольсько-Широколужанський заповідний масив
Хустський заповідний масив "ДОЛИНА НАРЦИСІВ"
Карпатський національний парк
Національний парк "Синевир"
Інші важливіші природоохоронні території
Національний парк "Українські Бескиди"
4.5. Румунські Карпати
Біосферний заповідник Ретезат
Бучеджські гори і природні резервати на їх території
5. Міжнародний біосферний заповідник у Бескидах (проект) та його значення для природоохоронного співробітництва
6. Поліфункцюнальне значення заповідних екосистем та оптимізація їхнього охоронного режиму
Післямова

ФОТО ЦІНИ КОНТАКТИ КОТЕДЖІБасейн Золота Підкова (Золотая Подкова)

Фотографії туристичної бази Золота Підкова


Відпочинок у Карпатах у Золотій Підкові Альтанки туристичної бази Золота Підкова Ресторан туристичної бази Золота Підкова Дозвілля туристичної бази Золота Підкова Ціни туристичної бази Золота Підкова Контакти туристичної бази Золота Підкова Котеджі туристичної бази Золота Підкова